محصولات فروشگاه

آنتی ویروس اسمال آفیس Kaspersky Small Office 25pc

 • 7,973,000ریال
 • 11,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 3Server+25Client+25Mobile

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 20pc

 • 66,263,000ریال
 • 98,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 2Server+20Client+20Mobile

کسپرسکی دو کاربر فعالسازی باتغییر آی پی - آپدیت با ای پی ایران

 • 2,632,000ریال
 • 3,290,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 2 کاربره - اکتیو لایسنس با تغییر آی پی

کسپرسکی یک کاربر فعالسازی باتغییر آی پی - آپدیت با ای پی ایران

 • 1,512,000ریال
 • 1,890,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 1 کاربره - اکتیو لایسنس با تغییر آی پی

کسپرسکی توتال سکیوریتی یک کاربر

 • 2,360,000ریال
 • 2,950,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 توتال سکوریتی 1 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky (ISP) 1pc

 • 1,341,000ریال
 • 1,490,000 ریال
لایسنس سرور ایران (اینترنتی سکیوریتی کسپرسکی) - 1 کاربره Kaspersky (ISP)

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 15pc

 • 50,496,000ریال
 • 78,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 2Server+15Client+15Mobile

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 10pc

 • 35,217,000ریال
 • 55,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 1Server+10Client+10Mobile

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 5+1

 • 24,738,000ریال
 • 39,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 1Server+5Client+5Mobile

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 10pc

 • 7,880,000ریال
 • 9,850,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 10 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 5pc

 • 6,760,000ریال
 • 8,450,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 5 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 4pc

 • 5,352,000ریال
 • 6,690,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 4 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 3pc

 • 4,640,000ریال
 • 5,800,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 3 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 2pc

 • 3,592,000ریال
 • 4,490,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 2 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 1pc

 • 1,967,100ریال
 • 2,490,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 1 کاربره

  0
  ; ;